Metaalunievoorwaarden

 

Leveringsvoorwaarden

 

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de Metaalunievoorwaarden, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de

laatstelijk aldaar neergelegde tekst.


De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek kosteloos toegezonden.

© 2021 by Duivestein Techniek Oss BV                                                     Specialist in automatiseren

  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon